2 Μαρτίου, “Εγκέφαλος και Φύλο – Η ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου”, Επιστημονική Ημερίδα, Ινστιτούτο Βιολογίας και Ιατρικής του Στρες (ΙΒΙΣ), συνδιοργάνωση: Επιτροπή Ισότητας Φύλων της Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Γονεϊκότητα φύλο και σύγχρονες μορφές οικογένειας. Αμφιθέατρο βιβλιοθήκης επιστημών υγείας, Αθήνα, Ελλάδα.