8 Μαρτίου, Εκπαίδευση στην αξιολόγηση και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων (και οικογενειών) με δυσκολίες ταυτότητας φύλου, Κέντρο Παιδί & Οικογένεια, Περιστέρι, Αθήνα.