Δήλωση εγγραφής συμμετεχόντων

Με το παρόν δεσμεύομαι υπεύθυνα για την συμμετοχή μου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υποστήριξη εφήβων με συμπτώματα δυσφορίας φύλου ή ασυμφωνίας φύλου». Συμμετέχω στο σεμινάριο οικειοθελώς και συμφωνώ με τους παρακάτω όρους συμμετοχής.

18 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου και 22 Νοεμβρίου 2024, 10:30 – 15:00

ΠΛΗΡΩΜΗ: Παρακαλούμε εμβάστε το παρακάτω ποσό:

  • 80 ευρώ ως προκαταβολή για την κράτηση θέσης.
  • 160 ευρώ μέχρι και την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου ή μπορείτε να εξοφλήσετε και δια ζώσης στο γραφείο με μετρητά ή πληρωμή μέσω POS.

Η προκαταβολή εξοφλείται ηλεκτρονικά μέσω:

ΤΡΑΠΕΖΑ: Αlpha Bank
IBAN: GR6201401100110002320023436
Δικαιούχος: ICF CONSULTATIONS GREECE Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Παρακαλούμε όπως προσθέσετε το επίθετό σας ως δικαιολογία κατάθεσης. Τα έξοδα αποστολής χρημάτων / εμβάσματος βαρύνουν τον εντολέα.

Στην παρακάτω δήλωση, σημειώστε αν επιθυμείτε έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου και προσθέστε τα σχετικά στοιχεία.

Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής

1. Όροι Ακύρωσης

Μετά την εξόφληση της προκαταβολής δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης της πρώτης ημέρας του σεμιναρίου, είναι δυνατή η μεταφορά της κράτησης στον επόμενο κύκλο εκπαίδευσης εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και εφόσον έχει επικοινωνηθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης της 2 ης ή 3 ης ημέρας του σεμιναρίου, δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση / μεταφορά σε επόμενο κύκλο.

2. Πνευματικά δικαιώματα

Μεταξύ των ημερών του σεμιναρίου θα παραλάβω έντυπο διδακτικό υλικό. Αναγνωρίζω ότι o Αναστάσιος Σπηλιάδης (ICF CONSULTATION GREECE Μ. ΕΠΕ) διατηρεί τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα για το διδακτικό υλικό, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, είτε πρόκειται για υλικό που διατηρεί ως δικαιούχος/ιδιοκτήτης είτε ως κάτοχος αδείας για την χρήση του υλικού. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί αφορά – ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, έντυπο υλικό, οπτικό, ακουστικό, ψηφιακό, διαδικτυακό όπως και άλλο υλικό. Η συμμετοχή μου στο σεμινάριο δεν συνεπάγεται την αγορά του υλικού και δεν οδηγεί στην απόκτηση της άδειας χρήσης ή κατοχής ή άλλων δικαιωμάτων πάνω στο υλικό.

3. Τήρηση απορρήτου

Δεσμεύομαι στο να διαχειριστώ αυστηρά εμπιστευτικά τις πληροφορίες που θα αφορούν τους άλλους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Δεν θα μεταφέρω για κανέναν λόγο τις πληροφορίες αυτές σε τρίτα πρόσωπα η εταιρίες, εκτός εάν υποχρεωθώ από τον νόμο να το κάνω. Δεν θα παράξω κανένα ηχητικό, βίντεο, οπτικό, ακουστικό η άλλου τύπου αρχείο λήψης, εκτός και εάν λάβω ξεκάθαρη άδεια από τον Αναστάσιο Σπηλιάδη. Εκτός αυτού δεν θα αναπαράξω, δημιουργήσω αντίτυπα – φωτοαντίγραφα των εμπιστευτικών πληροφοριών όπως επίσης δεν θα διανείμω, δημοσιεύσω ή μεταφέρω προφορικά καμία από τις εμπιστευτικές πληροφορίες ή τα έντυπα του σεμιναρίου.

4. Αποκλεισμός από την συμμετοχή

Σε περίπτωση που ο Αναστάσιος Σπηλιάδης κρίνει ότι η παρουσία μου στο σεμινάριο είναι επιζήμια ή κακοποιητική για τους συμμετέχοντες ή για εμένα τον ίδιο/την ίδια, και για λόγους προστασίας των συμμετεχόντων ή εμένα του ιδίου/της ιδίας και μου ζητήσει να διακόψω την συμμετοχή μου στο σεμινάριο, δηλώνω ότι συμφωνώ να διακόψω την συμμετοχή μου αμέσως και να απομακρυνθώ από το σημείο διεξαγωγής του σεμιναρίου . Σε περίπτωση που διακόψω εγώ με δική μου πρωτοβουλία την συμμετοχή μου στο σεμινάριο, θα τεθούν σε ισχύ οι όροι ακυρώσης (παράγραφος (1).

6. Δήλωση συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) Ενημέρωση και Παροχή συγκατάθεσης

Α. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο , email Α.Φ.Μ. κλπ) καθώς και ενδεχομένων ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) θα διενεργείται μόνο από τον Αναστάσιο Σπηλιάδη (ICF CONSULTATION GREECE Μ. ΕΠΕ) (Α.Φ.Μ. 801706936, διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 6, Κολωνάκι, τηλ. 6972728811). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, είναι υποχρεωτική για την παροχή των υπηρεσιών του σεμιναρίου.

Β. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υπόκεινται, εντός του πλαισίου της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει η εταιρία (ICF CONSULTATION GREECE Μ. ΕΠΕ) (της οποίας μπορείτε να λάβετε γνώση επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.icf-consultations.com) και πάντα σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), τόσο σε αυτοματοποιημένη όσο και μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία, από τα πληροφορικά συστήματα της εταιρίας, για την παροχή των υπηρεσιών από αυτή και κυρίως τη συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ομιλίες κλπ. που διοργανώνονται, την παροχή πληροφοριών σχετικά με μετεκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ημερίδες και γενικώς υπηρεσίες που σχετίζονται με τους σκοπούς του της εταιρίας και την επικοινωνία σχετικά με νέα, δημοσιεύσεις και συνέδρια που αφορούν τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της ICF CONSULTATION GREECE Μ. ΕΠΕ.

Β. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υπόκεινται, εντός του πλαισίου της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει η εταιρία (ICF CONSULTATION GREECE Μ. ΕΠΕ) (της οποίας μπορείτε να λάβετε γνώση επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.icf-consultations.com) και πάντα σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), τόσο σε αυτοματοποιημένη όσο και μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία, από τα πληροφορικά συστήματα της εταιρίας, για την παροχή των υπηρεσιών από αυτή και κυρίως τη συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ομιλίες κλπ. που διοργανώνονται, την παροχή πληροφοριών σχετικά με μετεκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ημερίδες και γενικώς υπηρεσίες που σχετίζονται με τους σκοπούς του της εταιρίας και την επικοινωνία σχετικά με νέα, δημοσιεύσεις και συνέδρια που αφορούν τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της ICF CONSULTATION GREECE Μ. ΕΠΕ.

Γ. Η εταιρία ICF CONSULTATION GREECE Μ. ΕΠΕ δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, μεταβολή, διαβίβαση κλπ.) των δεδομένων αυτών εκτός των ανωτέρω πλαισίων δίχως τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Δ. Έλαβα γνώση ότι έχω το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν καθώς και το δικαίωμα στην φορητότητά τους. Τα δικαιώματα αυτά ενημερώθηκα ότι μπορώ να ασκήσω, είτε με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: Αλεξάνδρου Σούτσου 6, Κολωνάκι, 106 71 (Υπ’ όψιν Αναστάσιου Σπηλιάδη) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@icf-consultations.com
Απάντηση για την ικανοποίηση του δικαιώματος θα πρέπει να δοθεί εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Επίσης, έλαβα πλήρη γνώση, ότι έχω το δικαίωμα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσής μου, στην επεξεργασία των δεδομένων που με αφορούν, χωρίς όμως σ’ αυτή την περίπτωση, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης μου. Επίσης, ενημερώθηκα, ότι διατηρώ πάντα το δικαίωμα να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).