Κλινική Εποπτεία

Προσφέρω εποπτεία σε άτομα και σε ομάδες που ενδιαφέρονται για εποπτεία είτε για ιδιωτική / επαγγελματική δραστηριότητα, είτε για τις οργανώσεις στις οποίες εργάζονται. Σε κάποιες περιπτώσεις παρέχεται live εποπτεία ή η δυνατότητα κλινικής πρακτικής ως συνθεραπευτές με επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας εποπτείας, υποστηρίζω τους εποπτευόμενους σχετικά με κλινικά και θεραπευτικά διλήμματα, αλλά και με τη συνεχή σύνδεση θεωρίας και πρακτικής, βασιζόμενος στη συστημική και κατα περιπτώσεις ψυχοδυναμική προσέγγιση. Υποστηρίζω τη διαρκή σύνδεση προσωπικών και επαγγελματικών / κλινικών εμπειριών αλλά και την καλύτερη κατανόηση ζητημάτων διαφορετικότητας, ισότητας και δεοντολογίας στην κλινική πρακτική. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης οπτικοακουστικού υλικού για πιο άμεση εποπτεία.

Στους διαφορετικούς ρόλους μου σε κλινικές υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS), εποπτεύω εκπαιδευόμενους και πτυχιούχους συστημικούς και οικογενειακούς ψυχοθεραπευτές, κλινικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους / παιδοψυχιάτορυς και νοσηλευτές.

Έχοντας ολοκληρώσει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Εποπτεία και Εκπαίδευση Συστημικής κατεύθυνσης (Systemic family therapy supervision, consultation and training) στο Tavistock Centre το 2018, είμαι εγκεκριμένος κλινικός επόπτης, μέσω του AFT and του UKCP στην Αγγλία.