Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία ή οικογενειακή θεραπεία, μπορεί να βοηθήσει άτομα σε κοντινές σχέσεις να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο καλύτερα. Προσφέρει το πλαίσιο στο οποίο τα μέλη μιας οικογένειας μπορούν να εκφράσουν και να διερευνήσουν δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα με ασφάλεια, να καταλάβουν καλύτερα τις εμπειρίες και απόψεις των υπόλοιπων μελών της οικογένειας και να δουλέψουν όλοι μαζί ώστε να επιτύχουν χρήσιμες αλλαγές για τη σχέση και τη ζωή τους.

Η έννοια της λέξης «οικογένεια» μπορεί να ποικίλει από άτομο σε άτομο ή και για άτομα από διαφορετικές κουλτούρες και κοινότητες. Συχνά ο όρος «οικογένεια» περιλαμβάνει άτομα που κατοικούν στο ίδιο σπίτι ή έχουν βιολογική συγγένεια. Προσωπικά ορίζω τη λέξη «οικογένεια» ως το σύνολο κάθε ομάδας ή ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται έτσι και που νοιάζονται ο ένας για τον άλλο.

Δουλεύω ψυχοθεραπευτικά με όλο το φάσμα του αναπτυξιακού κύκλου της ζωής, από τη γέννηση μέχρι και της απώλεια και με ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών. Σε μια οικογενειακή θεραπεία μπορούν να συμμετέχουν διαφορετικές «ομάδες οικογένειας», είτε όλοι μαζί είτε και ξεχωριστά. Έχω επίσης εκπαιδευτεί στην Οικογενειακή Θεραπεία βασισμένη στο Συναισθηματικό Δεσμό (Attachment-Based FamilyTherapy), μια πιο εξειδικευμένη συστημική προσέγγιση που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη για τη θεραπεία της εφηβικής κατάθλιψης. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην επούλωση σχεσιακών τραυμάτων μέσα από τη δημιουργία πιο αφαλών οικογενειακών δεσμών.

Οι οικογενειακοί ψυχοθεραπευτές είναι εκπαιδευμένοι στο να δουλεύουν θεραπευτικά τόσο με παιδιά-εφήβους και ενήλικες ξεχωριστά, όσο και δουλεύοντας μαζί με τα παιδιά και τους γονείς ή και με άλλα μέλη της οικογένειας.