Συμβουλευτική Οργανώσεων

Μεταξύ 2010 – 2012 δραστηριοποιήθηκα με την ανάπτυξη στρατηγικής των Ολυμπιακών Αγώνων 2012 του Λονδίνου, προσφέροντας συμβουλευτική σε οργανώσεις και ομάδες με διαφορετικές κουλτούρες και από διαφορετικές εθνικότητες στην Ευρώπη και την Ασία. Κατά την περίοδο 2012 – 2014 υποστήριξα την ανάπτυξη του πιλοτικού προγράμματος ‘Health Wealth and Happiness’ στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Terrence Higgins Trust, προσφέροντας ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε οροθετικά άτομα άνω των 50 ετών με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση και βελτίωση της ψυχικής τους υγείας. Σύντομα το πρόγραμμα αυτό έτυχε κρατικής αναγνώρισης και επιχορηγήθηκε σε εθνικό επίπεδο.

Προσφέρω συμβουλευτική (consultation)  σε ομάδες και οργανισμούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σχετικά με την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής κατεύθυνσης.