Θεραπεία Διερεύνησης Φύλου

Το 2018 ανέπτυξα το Μοντέλο Διερεύνησης Ταυτότητας Φύλου (ΜΔΤΦ) / Θεραπεία Διερεύνησης Ταυτότητας Φύλου (ΘΔΤΦ), θέλοντας να περιγράψω τον τρόπο που δουλεύω θεραπευτικά με όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς το φύλο τους. Αυτή η θεραπευτική προσέγγιση αναπτύχθηκε μέσα από πολλά χρόνια κλινικής άσκησης και εμπειρίας και βασίζεται στη συστημική και αναπτυξιακή θεώρηση, συνδέοντας τη θεωρία με την κλινική πρακτική και τους κανόνες δεοντολογίας.

Τα ΜΔΦ / ΘΔΦ έχουν μια διαφορετική βάση, τόσο από το επιβεβαιωτικό μοντέλο για την ταυτότητα φύλου, όσο και από τις θεραπείες μεταστροφής, καθώς και οι δυο είναι προβληματικές τόσο ως προς την πρακτική όσο και ως προς ζητήματα δεοντολογίας. Μπορείτε να διαβάσετε παραπάνω για το Μοντέλο Διερεύνησης Φύλου στο τμήμα της ιστοσελίδας με τα σχετικά άρθρα.

Πολλοί ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές, κυρίως στην Αγγλία ή την Αμερική, υποστηρίζουν ότι προσφέρουν το ΜΔΦ / ΘΔΦ ως μέρος της κλινικής τους πρακτικής. Προτείνεται να είστε προσεκτικοί κατά την επιλογή κάποιου συναδέλφου καθώς οι περισσότεροι δεν έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση ούτε στο ΜΔΤΦ / ΘΔΤΦ, ούτε έχουν εμπειρία να δουλεύουν με το συστημικό μοντέλο κατά τη θεραπευτική τους πρακτική.