22 Μαΐου, Υποστήριξη εφήβων με δυσκολίες ως προς την ανάπτυξη ταυτότητας φύλου, Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.