10 Ιουνίου, Υποστήριξη μαθητών που διερευνούν την ταυτότητα φύλου τους, Ημερήσιο εκπαιδευτικό σεμινάριο για ομάδα ψυχολόγων και ψυχοπαιδαγωγών, Κολλέγιο Αθηνών, Ελλάδα.