30 Μαρτίου, “Δυσφορία φύλου στην εφηβεία: συνθετότητα του φαινομένου”. 20ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, Ημέρες Παιδιατρικής Ενημέρωσης. Αμφιθέατρο Κολλεγίου Αθηνών, Ελλάδα.