20 Απριλίου, “Διαχείρηση Εφήβου με Ασυμφωνία Φύλου”, προσκεκλημένος ομιλητής στο Breaking Bad News στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα, Ελλάδα.