Ψυχοθεραπεία ζεύγους

Η ψυχοθεραπεία ζεύγους (ή θεραπεία ζεύγους) είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας που μπορεί να βοηθήσει εσα΄ς και τον / τη σύντροφό σας (ή συντρόφους σας) να βελτιώσετε τη σχέση σας. Η θεραπεία ζεύγους έχει σημαντική επιστημονική τεκμηρίωση για ένα μεγάλο εύρος δυσκολιών, όπως σχεσιακές δυσκολίες, συχνές διενέξεις, αισθήματα αποσύνδεσης, ζητήματα απιστίας, δυσκολίες στη σεξουαλική ζωή, αλλά και δυσκολίες που ανακύπτουν από εξωτερικούς παράγοντες, εξάρτηση από ουσίες κλπ.

Στην πρακτική μου ως ψυχοθεραπευτής ζεύγους, χρησιμοποιώ τόσο τη θεώρηση και πρακτική από τη Θεραπεία Ζεύγους Εστιασμένη στο Συναίσθημα (Emotionally Focused Couple Therapy) όσο και ψυχοδυναμικές τεχνικές, αποσκοπώντας να βοηθήσω τους / τις εκάστοτε συντρόφους με τις επιθυμίες και τους φόβους τους, ώστε να επιτύχουν καλύτερη ανατροφοδότηση στις μεταξύ τους σχέσεις και στο δεσμό τους.

Συχνά ένα ζευγάρι ξεκινάει ψυχοθεραπεία από κοινού, επιθυμώντας να αναπτύξουν καλύτερους τρόπους επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης ορίων και ευελιξίας, είτε επιχειρώντας να ενδυναμώσουν τη σχέση τους είτε προσπαθώντας να χωρίσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ψυχοθεραπεία ζεύγους μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικής και Οικογενειακής Θεραπείας https://www.elesyth.gr/