3 & 5 Νοεμβρίου, ‘Ασυμφωνία φύλου και διαταραχές πρόσληψης τροφής σε έφηβες κοπέλες’, προσκεκλημένος ομιλητής, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ψυχική Υγεία της γυναίκας, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, Ελλάδα.

Leave a Reply