‘Δυσφορία Φύλου / Ασυμφωνία Φύλου στην εφηβεία: Διλήμματα, προβληματισμοί και αλλαγές στην κλινική προσέγγιση’, μονοήμερη εισαγωγική εκπαίδευση στο ΓΠΝ Αττικόν, Αθήνα, Ελλάδα.

Leave a Reply