‘Δυσφορία φύλου σε ενήλικες: συνύπαρξη με ψυχωσικά και αυτιστικά στοιχεία’, εισήγηση στο Κέντρο Ημέρας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, Αθήνα, Ελλάδα.

Leave a Reply