«Δυσφορία φύλου στην εφηβεία:Κλινικές παρεμβάσεις και μοντέλο διερεύνησης ταυτότητας φύλου». Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Leave a Reply