«Δυσφορία φύλου στην εφηβεία: Μια διερευνητική-θεραπευτική προσέγγιση». Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε γιατρούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους του ΓΝΠ «Αγία Σογία» και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κορμού των ειδικευόμενων Παιδοψυχιάτρων της Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ.

Leave a Reply