‘Δυσφορία φύλου στην εφηβεία. Μια διερευνητική προσέγγιση’, σεμινάριο στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Π. Σακελλαρόπουλος.

Leave a Reply