‘Μοντέλο Διερεύνησης Φύλου για εφήβους και οικογένειες με συμπτώματα δυσφορίας φύλου ή ασυμφωνίας φύλου: μια συστημική – αναπτυξιακή προσέγγιση’, εισαγωγική διάλεξη, Συστημική Εταιρία Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Leave a Reply