6 & 7 Οκτωβρίου, ‘Ψυχολογική Αξιολόγηση’, προσκεκλημένος ομιλητής για το στρογγυλό τραπέζι Ασυμφωνία Φύλου: Διλήμματα και προβληματισμοί στην κλινική πράξη, 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα “Ενδοκρινολογικά Προβλήματα του Παιδιού και του Εφήβου”, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα, Ελλάδα.

Leave a Reply